I am Mumbai

หนังโฆษณาที่ควรได้มากกว่า Gold Craft Lion: Direction ปีนี้ “ฉันคือมุมไบ I am Mumbai” เรื่องราวเกี่ยวกับคนตัวเล็กๆ ในเมืองใหญ่ ที่คนทั่วๆ ไปมองไม่เห็นแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มองเห็นและพร้อมจะรายงานให้คุณเห็น แต่ในห้องตัดสิน Film Lions กรรมการผมทองมองไม่เห็น แม้กรรมการผมดำอย่างเราๆ จะพยายามโน้มน้าวให้พวกเค้ามองเห็น แต่วัฒนธรรมตะวันตกก็ไม่ Get ไม่ In ! Convince ไม่ขึ้นประมาณนั้น

สรุปว่าอย่าทำงานให้ฝรั่งตัดสินดีที่สุด ทำงานให้คนในประเทศรักหนังของคุณมากที่สุด เพื่อคุณจะได้ภูมิใจกับหนังของคุณมากที่สุดถึงจะ… ดีที่สุด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top