Marketeer – Adman 2014 Press Conference

แอดแมนฯ 2014 The New Frontier สร้างสรรค์วิธีพิชิต “พรมแดนใหม่”

Published in Marketeer Magazine 7 August 2014

2885-1140x641

แอดแมนฯ 2014 ชูแนวคิด “The New Frontier” กระตุกต่อมอุตฯ โฆษณาและสื่อสารการตลาดตระหนักถึงการค้นหาวิธีพิชิต“พรมแดนใหม่” ของโลกการ สื่อสาร เพื่อตอบโจทย์และก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าและแบรนด์   

อ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานประกวด  Adman Awards & Symposium ประจำปี2014  เลือกใช้แนวคิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ (The New Frontier)  เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นปัจเจกมากขึ้น จนถึงเครื่องมือการสื่อสารและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่สร้างช่องทางการ สื่อสารใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ หรือที่เรียกว่าเป็น“พรมแดนใหม่”

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่วงการโฆษณา ตั้งแต่นักการตลาด ครีเอทีฟ และสื่อสารการตลาด จะต้องมองให้ทะลุและแก้โจทย์ให้ได้เพื่อให้การตลาดและการสื่อสารที่ส่งออกมา มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

อ่อนอุษา กล่าวเสริมว่า “โลกของการสื่อสารการตลาดวันนี้ เป็นมากกว่าการโฆษณา จากไลฟ์สไตล์และ การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามพัฒนาการของ เทคโนโลยี และมีอิทธิพลมากต่อการสร้างภาพพจน์และยอดขายของแบรนด์ นักโฆษณาหรือนักสื่อสารการตลาดต้องเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อตามผู้บริโภคให้ทัน โดยที่ไอเดียต้องมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คน“

สำหรับภาพรวมของวงการโฆษณาไทยปี 2557 สมาคมฯ คาดว่าจะมีอัตราคงที่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 135,000ล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญจากผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 และส่งผลลบมาถึงช่วงครึ่งแรกของปีนี้

ด้าน วีรชน วีรวรวิทย์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน Adman Awards & Symposium 2014 กล่าว เสริมว่า เหตุผลที่คณะกรรมการเลือกใช้แนวคิด “เดอะ นิว ฟรอนเทียร์” เพราะต้องการจะสื่อว่าโจทย์สำคัญในวันนี้ของวงการโฆษณาและ สื่อสารการตลาด คือ ต้องค้นหาวิธีพิชิตพรมแดนใหม่ของโลกการสื่อสาร เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงและครองใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

งานแอดแมนฯ ปีนี้ต้องการกระตุ้นเตือนให้อุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อสารการตลาด ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทิศทางการสร้างแบรนด์ต้องสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยน ไป   เพราะด้วยไลฟ์สไตล์และวิธีคิดใหม่ๆ ทำให้เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ขณะที่เทคโนโลยีทำให้เกิดสื่อใหม่ๆ เกิดวิธีการถ่ายทอดและนำเสนอรูปแบบใหม่ นำไปสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าในตลาดใหม่ๆ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่วงการโฆษณาและสื่อสารการตลาดต้องตามให้ทัน  เพราะสิ่งเหล่านี้จะสัมพันธ์กับความอยู่รอดของธุรกิจการตลาดและโฆษณา

“อาวุธสำคัญในการพิชิตพรมแดนใหม่ คือ การนำความคิดสร้างสรรค์ และ กลยุทธ์สื่อสารการตลาดสมัยใหม่มาผสานปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีนี้จะไม่จำกัดแค่เพียงวงการโฆษณาและสื่อสารการตลาดเท่านั้น หากยังสามารถนำไปปรับใช้กับภาคธุรกิจอื่นๆ ได้ด้วย”

อนึ่งพิธีมอบรางวัลการประกวดงาน  Adman Awards & Symposium 2014
จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2557 ศกนี้ ณ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ A1 เซ็นทาราแกรนด์ ชั้น 22 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top