Hey! Put your phone down

20120818-005107.jpg

ห่างๆ กับมือถือซักแป๊บ แลกกับส่วนลดค่าอาหาร 5% ไอเดียง่ายๆ ที่ทำให้ลูกค้าแห่กันมาดินเนอร์ในร้าน Eva ร้านอาหารเล็กๆ ในเมือง Los Angeles ที่จุลูกค้าได้แค่ 42 คนจนแน่นขนัด เจ้าของร้านเองก็ไม่เคยคิดเลยว่า ข้อเสนอขอยึดมือถือก่อนสั่งอาหาร แลกกับส่วนลดขำๆ ที่เกิดจากจากเจตนาดีอยากสนับสนุนลูกค้าให้ได้ disconnect to connect กะคนมากินข้าวด้วย จะทำให้ร้านตัวเองกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ แถมลูกค้าหลายๆ คนที่มาเพราะข้อเสนอนี้ยังบอกด้วยว่า ไม่ลดก็ได้นะ แต่อยากให้ยึดมือถือ!?! นั่นไง! ในขณะที่นักโฆษณาพยายามหาทางสร้างงานโฆษณาตามติดผู้บริโภคลงไปถึงมือถือ แต่ก็มีผู้บริโภคบางส่วนที่อยากห่างๆ จากมือถือ เกมแมวจับหนูจึงไม่หมูด้วยประการฉะนี้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top